Search
  • Siv Harstad

Goal and Values for our expedition


Teamet har brukt mye tid de siste 2 årene på forberedelser og på å bygge et sterkt team. Teamet har i tillegg til fysisk trening, bygget felles mål og verdier, og gjort mentale forberedelser. Hva kan skje? Hva gjør vi hvis B eller D inntreffer? Hva er viktig for suksess? Hvordan skal vi prioritere? Viktighet av gode beslutninger og konsekvenser av beslutninger.

Vårt mål for expedisjonen til Syd-siden av Mt. Everest: Alle på toppen, men hel hjem.

(Det siste er selvfølgelig viktigst, fjellet blir liggende der, så hel hjem er det absolutt vikgtigste - vi skal ikke ofre fingre eller tær for å nå toppen)

Verdiene våre: Safety - Sikkerheten kommer først, vi skal alle hel hjem fra fjellet. Respect: vi skal vise respekt for hverandre, Sherpafolket, Kulturen vi besøker og ikke minst Fjellet og Naturen. Team Work: Vi drar sammen som et lag og har teamwork som en viktig del av det. Vi skal bry oss om hverandre, hjelpe hverandre og gjøre hverandre gode.

Logoen vår (over) viser mye av essensen for teamet: Vi skal bestige Mt. Everest, det er et norsk team. Våre verdier er grunnpilaren og på bønneflaggene står det Chomolungma: ཇོ་མོ་གླང་མ

det det Tibetanske og første navnet Mt. Everest hadde. I Neplal kalles Everest også: Sagarmāthā (सगरमाथा)

The team after summiting Store Vengetind i Romsdalen last September.

English - for our english speaking friends:

Our team have spent time over the last two years to prepare and build a strong team. A team who know each other well, have a common goal and common values for the expedition. In addition to physical preparation we have menataly prepared, spent time discussing a few difficult scenarios and what to do if they happen. Hopefully we'll never experience them, but better to have discussed one senario too much than not to have thought of it. What is important for success? How do we prioritize? The importance of good decisions and the consequense of good decisions.

Our Goal for the Expedition to the Sout side of Mt. Everst is Everobody on the summit, however whole home. Meaning that to come home in one pice with all limbs intact is the most important part.

Our Values is Safety, Respect and Team Work. Safety first, we all are to come home safely, Respect for each other, the Sherpa people/culture, the culture we visit, the Mountain and the Natrure. Team Work - we are doing this as a team, teamwork is an important part of what we do and how we do things. We care for each other, help each other and make each other good. As a team think WE and mot ME.

Our Logo have most of that essence in it and symbolizes it all.

#MtEverest2015 #TeamNorway #BigHairyGoal #Team

0 views

Copyright AimLofty.com

Speaker booking: siv@AimLofty.com
        Telephone: +47 934 28 446

  • Instagram Social Icon